Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

Trường Đại học Công nghệ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015

Thứ sáu - 05/02/2016 16:00
Trường Đại học Công nghệ trân trọng thông báo nội dung tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2năm 2015 đến người học.
Trường Đại học Công nghệ trân trọng thông báo nội dung tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2năm 2015 đến người học.
A. Tuyển sinh thạc sĩ:
I. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUẨN
1. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH


STT

Chuyên ngành đào tạo

Môn thi cơ bản

Môn thi cơ sở

Môn thi ngoại ngữ

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Hệ thống thông tin

Đánh giá năng lực

Tin học cơ sở

Tiếng Anh hoặc miễn thi (nếu đủ điều kiện)

210

 

2

Khoa học máy tính

Chuẩn, quốc tế

3

Kỹ thuật phần mềm

 

4

Quản lý Hệ thống thông tin

 

5

Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

 

6

Kỹ thuật điện tử

Đánh giá năng lực

Kỹ thuật điện tử số

 

7

Kỹ thuật viễn thông

 

8

Cơ kỹ thuật

Đánh giá năng lực

Cơ học ứng dụng

 

9

Kỹ thuật cơ điện tử

 

10

Vật liệu và linh kiện nanô

Đánh giá năng lực

Khoa học vật liệu đại cương

 

11 

Công nghệ nano sinh học

Đánh giá năng lực

Sinh học phân tử đại cương

 
- Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc miễn thi (nếu đủ điều kiện)
 
2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi (Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp theo Điều 10 của Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ - ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN)
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;
-Đối với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, văn bằng đại học phải là văn bằng chương trình đào tạo chính quy
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong quá trình thi hành án hình sự
Ghi chú: Các thí sinh có Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội còn thời hạn sử dụng theo quy định vẫn được công nhận đủ điều kiện ngoại ngữ trong kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2015.
II. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
i. Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;
ii. Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
iii. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
iv. Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 
V. THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ
1. THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
- Thời gian thi: các ngày 12 và 13/09/2015
- Thời gian phát hành hồ sơ:  từ ngày 22/06/2015 đến ngày 07/08/2015
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 06/07/2015 đến ngày 14/08/2015
2. LỆ PHÍ
- Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh/hồ sơ
- Lệ phí dự thi: 360.000 đ/ thí sinh/ 3 môn thi
Xem nội dung Tuyển sinh thạc sĩ
 
B. Tuyển sinh tiến sĩ:
I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH


STT

Chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Ghi chú
1
Hệ thống thông tin

17

Thí sinh có thể đăng ký đào tạo theo Đề án 911

  2 

Khoa học máy tính
3
Kỹ thuật phần mềm
4
Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

 
5
Kỹ thuật điện tử

Thí sinh có thể đăng ký đào tạo theo Đề án 911
6
Kỹ thuật viễn thông
7
Cơ kỹ thuật

 
8
Vật liệu và Linh kiện Nanô

 
Chỉ tiêu tuyển sinh: 17
- Thông tin chi tiết về tuyển sinh theo Đề án 911 xem tại http://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh
II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
- Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển.
- Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển (**).
- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sĩ; (**).
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển; (**).
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. (**).
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển (**)
(**) Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức.
ii. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển:
- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày 11/04/2015 được cấp bởi cơ sở được Đại học Quốc gia Hà Nội (danh sách tại Phụ lục kèm theo).
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
Những người chưa có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ nói trên được đăng kí dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tuyển sinh để thay thế.
iii. Thư giới thiệu: Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học là cán bộ cơ hữu (còn chỉ tiêu hướng dẫn luận án) của Trường Đại học Công nghệ nhận hướng dẫn luận án. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển
iv. Bài luận về dự định nghiên cứu (nằm trong Hồ sơ chuyên môn): Trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;
v. Các điều kiện khác: Có đủ sức khỏe để học tập; Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định
III. THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ
6.1 THỜI GIAN THI TUYỂN, XÉT TUYỂN, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
- Thời gian thi tuyển: các ngày 12 và 13/09/2015
- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 22/06/2015 đến ngày 07/08/2015
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10/02/2015 đến ngày 06/03/2015
- Thời gian đánh giá Hồ sơ chuyên môn thi Tiến sĩ: từ ngày 06/07/2015 đến ngày 14/08/2015
6.2 LỆ PHÍ
- Lệ phí đăng kí dự thi: 60.000đ/hồ sơ
- Lệ phí dự thi (đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ): 440.000đ/ thí sinh
- Lệ phí dự tuyển (đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ): 200.000đ/ thí sinh
Xem nội dung tuyển sinh tiến sĩ và theo Đề án 911
 
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3754 7810
Email: TuyenSinhDHCN@vnu.edu.vn
Website: http://uet.vnu.edu.vn, mục Tuyển sinh.
Trân trọng thông báo./.
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 1707

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40537

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 934134