Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

SUY NGHĨ VỀ CHỮ “TÂM” CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Thứ tư - 13/04/2016 04:34

Trong bất cứ một chế độ chính trị, một tổ chức xã hội nào thì người đứng đầu cũng có một vai trò quan trọng đặc biệt. Bởi người đứng đầu có trách nhiệm dẫn dắt tập thể, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể để sáng suốt, đúng đắn đưa ra quyết sách và có sức mạnh to lớn từ sự đồng thuận, đồng tâm trong thực hiện. Xuất phát từ tầm quan trọng đó mà ngày nay người ta thường nói nhiều và đề cao đến cái “tâm” của người đứng đầu.

 

Chữ “tâm” theo cách hiểu của ngôn ngữ học là phạm trù quan trọng trong ý thức chủ quan của con người; tâm là chủ của mọi hành động tinh thần; nó bao gồm cả ý (năng lực suy nghĩ) và thức (năng lực điều chỉnh hành vi). Còn đại thi hào Nguyễn Du thì cho rằng: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Tâm ở đây được hiểu là tấm lòng, là thái độ đối nhân xử thế, là trách nhiệm của bản thân đối với công việc... Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “đức” và “tài” phải đi song song với nhau “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đối với người cách mạng thì đạo đức phải được đặt lên hàng đầu, người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

 

Trong thực tế, để đạt được tiêu chuẩn của một người đứng đầu phải hội tụ nhiều yếu tố trong cùng một nhân cách. Bên cạnh cái tâm, có người còn đề cập đến cái “tầm” và cái “tín”. Có tâm trong sáng, một lòng vì nước vì dân; có tầm nhìn xa, trông rộng, nhạy bén với thời cuộc, xử lý đúng đắn các tình huống đặt ra, đem lại lợi ích lâu bền cho tập thể và xã hội; nhưng cũng phải có tín, được đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Cả ba yếu tố đó đều quan trọng trong nhân cách của người đứng đầu; song, cái tâm lại mang ý nghĩa chi phối và quyết định.

 

Nếu người đứng đầu có tâm trong sáng thì mới thật sự làm gương cho cán bộ và nhân dân noi theo. Khi đó, trong vai trò vị trí và nhiệm vụ của mình, người đứng đầu sẽ phát huy được sức mạnh của tập thể, hướng tập thể vào một mục đích chung là vì sự phát triển của xã hội; đem lại lợi ích cao nhất cho nhân dân – những người đã tin tưởng giao cho mình trọng trách của một người thủ lĩnh. Khi đó, họ không chỉ giỏi truyền đạt mà còn biết lắng nghe, có lòng bao dung để tôn trọng ý kiến khác nhau, bao gồm cả phát biểu, kiến nghị trái với ý kiến của mình để phát huy trí tuệ tập thể vì lợi ích chung. Cái tâm trong sáng chính là “màng lọc” hiệu quả để người đứng đầu xa rời sự độc đoán, chuyên quyền, ích kỷ, cá nhân; sự chủ quan, duy ý chí trong suy nghĩ và hành động; để mỗi lời nói và việc làm của mình, trong một chừng mực nào đó sẽ là mực thước cho mọi người noi theo.

 

Trong công việc, người đứng đầu có cái tâm trong sáng sẽ là cơ sở để thực hành dân chủ một cách thực sự. Việc thực hành dân chủ rộng rãi chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều nhau. Khi đó người đứng đầu rất cần có khả năng đánh giá, nhìn nhận thấu suốt vấn đề, từ đó kết luận đúng đắn, có sức thuyết phục và trở thành ý chí chung của tập thể. Trong công việc không phải lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió. Lúc thuận lợi thì biết động viên mọi người chớp thời cơ tiến lên; khi khó khăn vẫn vững vàng mục tiêu lý tưởng, có hiểu biết rộng và tầm nhìn xa để nhận ra thời cơ trong thách thức, đoàn kết mọi người cùng vượt qua khó khăn, tiến bước theo định hướng.

 

Cái tâm trong sáng của người đứng đầu được thể hiện ở bản lĩnh của người đó. Vì bản lĩnh của con người là tổng hợp những phẩm chất nhân cách đã phát triển chín muồi, đạt đến trình độ tự giác, tạo nên năng lực làm chủ hoàn cảnh và làm chủ bản thân, thể hiện tập trung ở trách nhiệm cá nhân, thống nhất với tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong tự hoàn thiện mình. Người cán bộ, đảng viên có bản lĩnh không chỉ sống và cống hiến hết mình cho dân, cho nước, mà còn hết sức giữ mình để không bị tha hóa; không chỉ có sức đề kháng mạnh mẽ để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn công kích của các thế lực thù địch, mà còn có khả năng “miễn dịch” tốt để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, không bị cuốn hút vào vòng xoáy của chủ nghĩa cá nhân cơ hội, thực dụng.

 

Cái tâm trong sáng thể hiện ở sự gương mẫu đi đầu, sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhận lỗi và dám sữa chữa trước tập thể và trước nhân dân của người đứng đầu. Đây là điều cốt lõi trong tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, cũng là giá trị cao quý và bền chặt nhất của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã góp phần vào sự trưởng thành của Đảng và sự phát triển của đất nước. Đây cũng là vấn đề cấp thiết nhất trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng – một trong ba vấn đề lớn và bức bách nhất mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã xác định. 

 

Trong cuộc sống, cái tâm trong sáng của người đứng đầu được thể hiện rõ nét ở sự giữ gìn đạo đức và lối sống trong sạch, lành mạnh. Sự gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một vấn đề trọng yếu trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Ở cấp lãnh đạo càng cao càng phải nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức. Người đứng đầu có giữ được cái tâm trong sáng thì mới có sức cảm hóa, thuyết phục đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, không lạm dụng quyền lực mà kết hợp chặt chẽ giữa pháp lý và đạo lý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Khi người đứng đầu không giữ được mình sẽ từng bước bị tha hóa, mất dần uy tín và niềm tin đối với tập thể và nhân dân; và một khi đã đánh mất đi niềm tin thì cũng sẽ đánh mất đi tất cả, đánh mất đi chính mình. Nguy hiểm hơn, từ sự tha hóa về đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến sự tha hóa về tư tưởng chính trị, từ cơ hội thực dụng về kinh tế dẫn đến cơ hội thực dụng về chính trị. Khi đó, thực sự sẽ trở thành nguy cơ lớn cho sự tồn vong của Đảng.

 

Chính vì thế mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu. Coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khi truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 27/2/2012, đã nhấn mạnh: “Sự tự phê bình và phê bình, sự gương mẫu của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết là cấp trung ương và người đứng đầu các ngành, các cấp, các đơn vị... các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là ở cấp Trung ương, người đứng đầu làm trước và thật sự gương mẫu để cho các cấp noi theo”. Làm được như vậy sẽ góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh.

 

Ở một khía cạnh khác, đối với mỗi chúng ta, xét đến cùng, trong một số quan hệ nào đó – đều là người đứng đầu. Dù có thể không ở trên phương diện chức danh, nhưng là người “đứng đầu” trong các khuôn khổ của quan hệ cuộc sống, xã hội. Vì vậy, đều rất cần nhận thức đầy đủ, thấu đáo về chữ “tâm” để thực hành cho đúng, cho tốt với tất cả ý nghĩa quý báu của nó. Đó chính là tiền đề, là cội rễ để tạo nên những nhân cách cao đẹp, góp phần xây dựng xã hội nhân văn và một cuộc sống hạnh phúc./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 503

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12083

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 610808