Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 12: TẬP TRUNG XÂY DỰNG NHÂN CÁCH

Thứ bảy - 13/02/2016 10:51

Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 12 - bế mạc hôm 28/1 - nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm...

 

Nghị quyết Đại hội 12: Tập trung xây dựng nhân cách

 

Đại hội Đảng lần thứ 12 bế mạc hôm 28/1.

 

Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc..., nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 12 - bế mạc hôm 28/1 - nhấn mạnh.
 
Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.
 
Bội chi còn khoảng 4% GDP
 
Một số chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm tới đã được biểu quyết thông qua.
 
Về kinh tế, các chỉ tiêu được Đại hội quyết định là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5-7%. 

Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32-34% GDP, bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. 
 
Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30-35%, năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm, tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38-40%.
 
Cũng đến năm 2020, chỉ tiêu về xã hội gồm: tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65-70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, có 9-10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0-1,5%/năm.
 
Về môi trường, đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95-100% chất thải y tế được xử lý, tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.
 
Đẩy lùi suy thoái
 
Nghị quyết Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ Đại hội 12 cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững.
 
Theo nghị quyết, đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm.
 
Một là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Hai là xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
Nhiệm vụ thứ ba, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đồng thời chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.
 
Bốn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
 
Năm, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
 

Sáu, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Theo vneconomy.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 1650

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40480

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 934077