Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN – MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ sáu - 12/02/2016 23:04
     Ths. Nguyễn Thanh Hiền

                                                                                          TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

          Như chúng ta đã biết, Phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ một hệ thống các phương pháp dạy – học theo hướng phát huy tính tích cực của người học trong việc tham gia các hoạt động học tập để từ đó chủ động tiếp thu kiến thức. PPDHTC hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, tức là tập trung và phát huy tính tích cực của người học. Phương pháp dạy – học này đã được áp dụng phổ biến ở các nước Âu, Mỹ từ khá sớm gắn liền với nền giáo dục thực nghiệm đã trở thành loại hình giáo dục hiệu quả nhất từ trước tới nay.

           Với quan điểm đổi mới về giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, xác định giáo dục là khâu quyết định tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã có những quan điểm chỉ đạo kịp thời, cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó: Định hướng đổi mới biện pháp dạy và học đã được xác định trong quyết nghị Trung ương 4 khóa VII (1/1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12/1996), được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (12/1998), được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là Chỉ thị số 15/1999/CT-BGD&ĐT, ngày 20/4/1999 về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong các trường sư phạm.

          Gần đây nhất, tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 BCHTW Đảng (khóa XI) đã chỉ rõ: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

          Trường Chính trị Nghệ An là một đơn vị có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, dự nguồn lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh Nghệ An, nằm trong hệ thống quản lý nội dung chương trình ĐT-BD của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về đổi mới phương pháp dạy- học, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Học viện, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp giảng dạy – học tập gắn liền với việc đổi mới, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2005-2010 đã nhấn mạnh: Chú trọng các khâu đổi mới công tác quản lý dạy và học, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp dạy - học hiện đại trong các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.   

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội, năm 2007, nhà trường đã triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp trường về Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Chính trị Nghệ An giai đoạn 2007-2010. Năm 2011, Đảng ủy Trường khóa VII (nhiệm kỳ 2010-2015) ban hành Nghị quyết số 35 về Áp dụng PPDHTC trong giảng dạy lý luận chính trị tại trường Chính trị Nghệ An.

          Qua 10 năm áp dụng PPDHTC vào giảng dạy lý luận chính trị, nhà trường đã thu được những kết quả cụ thể sau đây:

          Thứ nhất, về công tác bồi dưỡng, trang bị kiến thức về PPDHTC cho đội ngũ giảng viên

          Từ năm 2005 đến nay, nhà trường đã tổ chức được 04 lớp bồi dưỡng PPDHTC tổ chức tại Trường cho đội ngũ giảng viên nhà trường và các giảng viên kiêm chức tại các huyện, thành, thị trong tỉnh. Đồng thời, hàng năm, nhà trường đã cử các giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng được mở theo các chương trình, dự án của học viện và các tổ chức hợp tác giáo dục tại Việt Nam. Tính đến hiện nay hầu hết giảng viên nhà trường đã được bồi dưỡng PPDHTC và được cấp chứng chỉ về PPDHTC. Cùng với việc tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, việc trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành PPDHTC cho đội ngũ giảng viên là yếu tố hết sức quan trọng giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

          Thứ hai, về chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên

          Hàng năm, trong các tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên, nhà trường đưa vào yêu cầu bắt buộc về áp dụng PPDHTC trong việc đánh giá giờ giảng. Kết quả cho thấy trên 90% giảng viên được đánh giá đạt kết quả tốt qua công tác kiểm tra, đánh giá tại các khoa chuyên môn. Trong các Hội thi giảng viên giỏi cấp trường được tổ chức hàng năm, 100% giảng viên được bồi dưỡng PPDHTC tham gia Hội thi đều đạt loại giỏi trở lên. Đặc biệt, tính từ năm 2005, qua các Hội thi giảng viên giỏi cấp Học viện được tổ chức 2 năm một lần, nhà trường đã có nhiều giảng viên tham gia và đạt loại giỏi trở lên. Nhằm đánh giá sát đúng chất lượng giảng dạy, trong các đợt kiểm tra, dự giờ, đánh giá, nhà trường mở rộng thêm các kênh thông tin từ phía học viên qua các phiếu thăm dò, kết quả cho thấy đa số các giảng viên được đánh giá kết quả tốt, số ít đạt kết quả khá, không có giảng viên xếp loại trung bình.

           Hiện nay, với chủ trương nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 BCHTW Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm tăng cường áp dụng PPDHTC vào quá trình dạy – học, coi đây là một trong những giải pháp then chốt để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Thứ ba, về công tác tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn giảng dạy

          Nhằm phục vụ hiệu quả quá trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng và chuyển giao kỹ năng, nghiệp vụ giảng dạy theo PPDHTC cho đội ngũ giảng viên, nhà trường đã xây dựng 01 Phòng nghiệp vụ phương pháp, trong đó trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy thep PPDHTC. Các khoa, tổ chuyên môn, nhóm giảng viên có thể sử dụng phòng nghiệp vụ để thực hành, thao tác các phương pháp giảng dạy. Lực lượng giảng viên trẻ mới tuyển dụng được bố trí tham gia các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên có cơ hội tiếp thu, nắm bắt và tập dượt các phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, nhà trường đã chỉ đạo tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên môn cấp trường theo kế hoạch mỗi quý một lần, theo đó đã có nhiều nội dung sinh hoạt đi vào thảo luận, tìm biện pháp vận dụng, thực hiện PPDHTC trong giảng dạy các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, qua hoạt động này đội ngũ giảng viên đã được cung cấp kiến thức, bổ sung kinh nghiệm, chuyển giao nghiệp vụ thực hành phương pháp bảo đam toàn diện và thống nhất.

          Cùng với việc xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, hiện nay, nhà trường đã trang bị đồng bộ hệ thống máy chiếu, bảng từ và một số các thiết bị phụ trợ khác tại tất cả các hội trường, phòng học. Hỗ trợ giảng viên về kinh phí mua sắm máy tính xách tay, văn phòng phẩm, khuyến khích giảng viên tự mua sắm các thiết bị giáo cụ phục vụ thực hành PPDHTC.

          Hàng năm trong các hội nghị phối hợp đào tạo, nhà trường khuyến nghị các đơn vị cấp huyện, các trung tâm BDCT đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng hiện đại. Tăng cường công tác phối hợp quản lý học viên, giúp đỡ giảng viên trong quá trình tác nghiệp tại huyện. Quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham gia, phối hợp tốt của học viên trong quá trình giảng viên giảng dạy trên lớp.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, căn cứ yêu cầu đặt ra và khả năng, tiềm lực của đội ngũ giảng viên, qua quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục sau đây:

          Một là, ý thức về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp giảng dạy trong đội ngũ giảng viên chưa đồng đều, một bộ phận tỏ ra e ngại khi áp dụng,  công tác kiểm tra, đánh giá về chất lượng áp dụng PPDHTC chưa đồng bộ, chưa có cơ chế hiệu quả để động viên, khích lệ kịp thời.

          Hai là, việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá ở cấp khoa, phòng về chất lượng giảng dạy nói chung và việc áp dụng PPDHTC nói riêng chưa thường xuyên, thiếu cụ thể, chưa chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, lãnh đạo thúc đẩy việc áp dụng PPDHTC.

          Ba là, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy chưa đồng bộ, thiếu chiều sâu, phần lớn có tính thời vụ đặc biệt là ở các trung tâm BDCT cấp huyện. Điều này dẫn đến những lúng túng, khó khăn nhất định cho giảng viên khi tác nghiệp.

          Bốn là, việc thực hiện PPDHTC đang phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác, lòng yêu nghề, say mê sáng tạo của giảng viên, đương nhiên điều đó là vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, việc áp dụng PPDHTC trong giảng dạy Lý luận chính trị nói riêng cần nhiều hơn những tác động một cách tích cực, thống nhất trong toàn bộ hệ thống. Ở đây muốn nói rằng, từ Học viện đến các Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm BDCT cấp huyện chưa có một cơ chế phối hợp chặt chẽ, thiếu những quy định, ràng buộc cũng như những hình thức tạo động lực để đội ngũ giảng viên mạnh dạn, tích cực đổi mới phương pháp.

           Từ những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khó khăn nêu trên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng PPDHTC trong giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

          1.  Tiếp tục thực hiện các hình thức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp cho đội ngũ giảng viên. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên về việc áp dụng các PPDHTC trong giảng dạy lý luận chính trị. Nhận thức rõ tính ưu việt và giá trị khoa học của các phương pháp đó, đồng thời nhận thức được sự khác biệt của hoạt động giảng dạy lý luận chính trị với các loại hình giảng dạy khác để áp dụng một cách sáng tạo, tránh cứng nhắc, thiếu linh hoạt.

          2.  Xây dựng giáo án và kế hoạch bài giảng một cách khoa học, hợp lý, trong đó chú trọng khâu lồng ghép việc áp dụng phương pháp vào từng phần, mục cụ thể để vừa bảo đảm lượng kiến thức cơ bản và phát huy được hiệu quả của phương pháp.   

          3.  Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp khoa, phòng và cấp trường, trong đó cần định hình một cách thống nhất về cách tiếp cận nội dung kiến thức và áp dụng các phương pháp ở từng chuyên đề để trên cơ sở đó đội ngũ giảng viên chủ động trong việc thiết kế bài giảng của mình.

          4. Thực hiện đồng bộ các khâu trong quy trình quản lý hoạt động giảng dạy trên tinh thần vừa động viên, cổ vũ vừa gắn với trách nhiệm và những quy định bắt buộc về chuyên môn nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.

          5.  Cần có cơ chế hỗ trợ đội ngũ giảng viên về các điều kiện tiếp cận các cơ hội học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cũng như các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho việc tổ chức giảng dạy bằng phương pháp mới.

          Có thể nói, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ giảng viên và những cơ chế tổ chức thuận lợi, hiệu quả, việc áp dụng PPDHTC trong giảng dạy chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian tới./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 889

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27776

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 980791